Dla Ciebie

Świadczymy różnorodne usługi geodezyjne. Zobacz, co możemy zrobić dla Ciebie.

Mapy

projektowe, sytuacyjno-wysokościowe, numeryczne, tematyczne...

Pomiary powykonawcze

sieci uzbrojenia terenu, obiektów budowlanych, inwestycji...

Pomiary obiektów przemysłowych

precyzyjne, torowiska, geometrii wózków suwnic...

Geodezyjna obsługa inwestycji

obsługa przy rewitalizacji, przebudowie i modernizacji linii kolejowych, obsługa budowy dróg i mostów,  obsługa budowy obiektów budowlanych...

Geodezja prawna

podziały i rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych, analizy stanu prawnego, regulacje stanów prawnych...

Ponadto

pomiary przedprojektowe, pomiary i obliczenie objętości materiałów sypkich,  pomiary zwisów napowietrznych linii energetycznych,  pomiar pionowości obiektów...

 

Geodezja profesjonalnie

Zaczynaliśmy jako firma rodzinna i już od ponad dwudziestu lat realizujemy wizję solidnej i rzetelnej obsługi naszych klientów. 

 
 
 

Kontakt

  • ul. Oleśnicka 15B IIp. 50-320 Wrocław
  • +48 71 327 67 49
  • +48 501 140 735
  • biuro@geotim.eu
  • http://www.geotim.eu