Kolejny krok do Twojego sukcesu 

Poniżej możesz zapoznać się z wybranymi zleceniami, które zrealizowaliśmy.

 

2010–2017 usługi geodezyjne dla PKP Energetyka Sp. z o.o. w zakresie map do celów projektowych, tyczenia i pomiarów powykonawczych oraz sporządzania map powykonawczych 

2015–2016 wykonanie map do celów projektowych pod wieże GSMR ok. 160 lokalizacji na terenie woj. dolnośląskiego oraz woj. opolskiego 

2016–2017 pomiary przedprojektowe oraz sporządzenie protokołów regulacji linii 151 na odcinku Stare Koźle Dziergowice wraz z pomiarem powykonawczym 

2015–2016 wykonywanie map powykonawczych w wersji numerycznej linii kolejowej 272 na odcinku Kluczbork – granica województwa w km 0,000 – 24,250 wykonanie map do celów projektowych w wersji numerycznej linii 274 na odcinku Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko km 55,700 66,900 

2014–2015 obsługa geodezyjna przebudowy ul. Mińskiej na odcinku od ul. Tyrmanda do ul. Zagony. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

2013–2015 wykonanie map do celów projektowych, geodezyjna obsługa oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym.”

2012–2013 wykonanie map do celów projektowych, obsługa geodezyjna przy remoncie linii kolejowej 273 na odcinku Nowa Sól Niedoradz km 129,770 – 139,074, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

2011 wykonanie map do celów projektowych w wersji numerycznej 3D linii kolejowej 311 Dębowa Góra – Granica Państwa na odcinku Piechowice – Szklarska Poręba Górna 

2010–2012 obsługa geodezyjna zadania „Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany –Długołęka – etap IV zad.3 km 6+308 do 7+815 oraz etap III zad. I od km 7+815 do 8+070 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami” 

2010–2012 wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów przedprojektowych i projektowych dla przygotowania i przeprowadzenia modernizacji linii kolejowej E 65 (Tor 1 i 2) na odcinaku linii nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, łącznie ze stacjami 

2008–2010 obsługa geodezyjna przy przebudowie stacji Miękinia na linii kolejowej 275 Wrocław Muchobór – Gubinek. Sporządzenie geodezyjnej mapy powykonawczej

2008–2010 obsługa geodezyjna przy przebudowie stacji Miękinia na linii kolejowej 275 Wrocław Muchobór – Gubinek. Sporządzenie geodezyjnej mapy powykonawczej 

2007–2009 obsługa geodezyjna przy remoncie linii kolejowej 273 na odcinku Wrocław Główny – Rudna Gwizdanów. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

2006–2010 wykonanie map do celów projektowych w wersji numerycznej wraz z numerycznym modelem terenu, linii kolejowej linia kolejowa 271 Wrocław Główny – Granica województwa km 1,3 – 59,697, wykonanie ok. 600 podziałów nieruchomości na poszerzenie linii kolejowej 

2005–2006 obsługa geodezyjna przy przebudowie skrzyżowania ul. Karwańskiej z Opolską 

2005–2006 obsługa geodezyjna budowy Hali na terenie zakładu Whirlpool – Polar we Wrocławiu przy ul. Bora Komorowskiego